Съществува мнението, че с навлизането на компютъра дизайнът очевидно е демистифициран. Противоположното схващане, че дизайнът остава загадъчна дейност, осъществявана, забулено в тайнственост, съпровождаща появата на всеки нов продукт или услуга с блестящ пазарен успех, е не по-малко популярно.1

И до днес в България литературата, посветена на дизайна в различните му форми, остава не достатъчно богата, но в по голямата си част - безспорно качествена.

За начало, остава необходимо да си припомним, казаното от Н. Иванова, че когато думата "дизайн" се появява в първия модерен Речник на английския език на Самюел Джонсън, тук, по същото време, Паисий пише "История славянобългарска".2

И за дизайн в България, или за началните му по-категорични прояви, можем да говорим едва от 60-те години на миналия век. А на въпросът защо - отговорите не са много и не са много сложни...

1, 2 Пенева-Сотирова, Д.К. (2012) Композицията в дизайна на облекло,
ВСУ, Университетско издателство